Skip to main content

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. Nguyên tắc chung

1. Giới thiệu chung về sàn giao dịch thương mại điện tử www.locxanh.net
- Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: https://www.locxanh.net
- Địa chỉ truy cập truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: https://www.locxanh.net (sau đây gọi chung là "Lộc xanh Bonsai")
- Lộc xanh Bonsai là sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực cây cảnh bonsai, cung cấp thông tin kết nối những người có nhu cầu giao dịch cây cảnh và các dịch vụ khác liên quan đến cây cảnh.

2. Mục đích và nguyên tắc chung của Lộc xanh Bonsai
- Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho toàn bộ các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng quảng cáo (đăng bài baner, bài quảng cáo) và các dịch vụ khác trên Lộc xanh Bonsai cũng như Người xem tin trên Lộc xanh Bonsai.
- Thành viên khi tham gia vào Lộc xanh Bonsai có trách nhiệm đọc, xác nhận việc chấp thuận các điều khoản tại quy chế hoạt động này và các quy định khác công khai tại Lộc xanh Bonsai. Bằng cách đăng ký, truy cập tài khoàn thành viên hoặc/và sử dụng các dịch vụ trên Lộc xanh Bonsai, thành viên đó được xem đã đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản tại Quy chế này và các quy định công khai tại Lộc xanh Bonsai.
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Lộc xanh Bonsai, thành viên tham gia phải tuân thủ các quy chế, quy định này, chịu trách nhiệm pháp lý đối với tin đăng, nội dung quảng cáo và các hoạt động khác đã đăng trên Lộc xanh Bonsai.

II. Quy định chung

1. Quy định về thành viên tham gia Lộc xanh Bonsai

- Thành viên tham gia Lộc xanh Bonsai là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký tài khoản thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được Lộc xanh Bonsai yêu cầu cung cấp, có thực hiện việc đăng tin trên Lộc xanh Bonsai.

- Thành viên tham gia Lộc xanh Bonsai được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Các hoạt động liên quan phải được tiến hành một cách tự do, bình đẳng, công khai và minh bạch tuân theo quy định của pháp luật.

2. Quy định Người đăng ký tài khoản

Mỗi cá nhân, tùy theo nhu cầu của mình truy cập và lựa chọn đăng ký tạo tài khoản trên Lộc xanh Bonsai.

Người đăng ký tài khoản sẽ tuân theo quy chế này hoàn thành các bước đăng ký và tạo tài khoản trên Lộc xanh Bonsai.

- Người đăng ký tài khoản phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

Đối với cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
Đối với tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đó;
Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc đăng ký tài khoản;
Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng ký tài khoản được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng ký tài khoản cho phép truy cập và sử dụng hoặc Người đăng ký tài khoản để lộ thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình.
- Toàn bộ thông tin Người đăng ký tài khoản cung cấp cho Lộc xanh Bonsai là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

3. Quy định về Người đăng tin

Thành viên tham gia Lộc xanh Bonsai hay người sử dụng dịch vụ của Lộc xanh Bonsai là người có nhu cầu đăng tin mua, bán, cho thuê, thuê cây cảnh và các dịch vụ khác (nếu có) tại Lộc xanh Bonsai (sau đây gọi là “Người đăng tin”).

- Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của Lộc xanh Bonsai.

- Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

Đối với cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
Đối với tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đó;
Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của Batdongsan.com.vn;
Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng hoặc Người đăng tin để lộ thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình.
Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho Lộc xanh Bonsai là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

4. Quy định về nội dung đăng tin

Cây cảnh Bonsai, dịch vụ liên quan đến Cây cảnh Bonsai trong các nội dung tin đăng, nội dung quảng cáo hoặc các hình thức khác nếu được đăng trên Lộc xanh Bonsai phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm, hạn chế kinh doanh, cấm quảng cáo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

5. Quy định về Người xem tin

Mỗi cá nhân, tùy theo nhu cầu tìm hiểu đều có thể truy cập và xem các tin đăng trên https://www.locxanh.net.

III. Các quy trình giao dịch

1. Quy trình đăng ký tài khoản dành cho Người đăng ký tài khoản

2. Quy trình đăng tin dành cho Người đăng tin

3. Quy trình xem tin dành cho Người xem tin

4. Quy trình đặt mua dịch vụ

5. Quy trình giao kết hợp đồng giữa người mua và người bán

Lộc xanh Bonsai không cung cấp quy trình này, người mua và người bán tự tìm hiểu và giao kết hợp đồng theo các bước sau:

- Bước 1: Người bán đăng tin trên website theo quy trình dành cho người sử dụng dịch vụ được nêu ở trên.

- Bước 2: Người mua tự vào website và tìm hiểu về các nội dung tin đăng mà người bán đã đăng trên website theo quy trình người xem tin được mô tả ở trên.

- Bước 3: Người mua tự liên hệ với thông tin liên hệ của người bán đã đăng tại website này

6. Quy trình đăng và quản lý thông tin của Lộc xanh Bonsai

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại (xem tại đây)

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán dịch vụ đăng tin giữa Người đăng tin và Lộc xanh Bonsai

Lộc xanh Bonsai sẽ công khai biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên website này. Theo đó, các thành viên có thể tìm hiểu, lựa chọn dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ phù hợp.

2. Thanh toán giao dịch mua/bán/cho thuê/thuê giữa người đăng tin và người mua

Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê/các thành viên tự trao đổi, thỏa thuận các nội dung và điều kiện thanh toán (nếu có). Lộc xanh Bonsai không tham gia vào quy trình thanh toán hay bất kỳ hoạt động, nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.