Skip to main content

Tư vấn hỏi đáp

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

(về cách sử dụng các chức năng hệ thống)

Ngoài các câu hỏi đáp phổ biến có sẵn, thành viên có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận phía dưới.

 • Đăng tin miễn phí hay trả phí?

  Việc đăng tin mới và gia hạn tin cũ hiển thị trên Lộc xanh Bonsai là hoàn toàn MIỄN PHÍ. Thành viên chỉ trả phí khi có nhu cầu sử dụng thêm các tính năng cao cấp.

 • Tôi có thể sửa, xóa, gia hạn tin đăng?

  Tất cả thành viên đều có quyền sửa, xóa, gia hạn tin đăng của mình trong Menu "Quản lý tin đăng"

 • Tôi có thể đăng miễn phí bao nhiêu tin?

  Đối với thành viên đã được xác thực thì số lượng tin đăng trên mỗi danh mục là không hạn chế

 • Thời gian hiển thị tin đăng bao lâu?

  Mỗi tin đăng được hiển thị trên Lộc xanh Bonsai có thời hạn mặc định khi đăng tin; tuy nhiên thời hạn này có thể được thành viên tự gia hạn theo vòng lặp. Việc gia hạn hiển thị hoàn toàn Miễn phí; nút gia hạn sẽ xuất hiện trước khi tin đăng hết hạn 3 ngày trong menu "Quản lý tin đăng"

 • Thời gian kiểm duyệt tin đăng?

  Mỗi tin đăng lên hệ thống đều được kiểm duyệt trước khi xuất bản, thời gian chậm nhất trong vòng 24h.

 • Điểm số dùng để làm gì?

  Điểm số dùng để mua các tính năng cao cấp khi đăng tin. Ví dụ: Đẩy tin lên đầu danh sách, đăng tin vào danh mục đặc biệt, đăng tin với chu kỳ hiển thị dài ngày, ...