Skip to main content

Cách sửa xóa gia hạn tin đăng bonsai

Hướng dẫn quản lý và xử lý tin đăng

Sau khi đăng nhập và đăng tin, thành viên có thể thực hiện các thao tác như: sửa tin, xóa tin, ẩn tin, gia hạn tin, đẩy tin, ... 

Bước 1: Đăng nhập thành viên

Bước 2: Click vào MenuUser rồi chọn "Quản lý tin đăng" như hình:

user menu

Bước 3: Sử dụng nút lệnh thích hợp để xử lý tin: xóa, sửa tin, gia hạn, khóa tin, đẩy tin, ...

quan ly tin