Skip to main content

Cách thêm ảnh đại diện và giới thiệu nhà vườn cây cảnh

Ảnh đại diện và giới thiệu nhà vườn cây cảnh

Ảnh đại diện (Avatar) và phần giới thiệu được nhập vào hệ thống khi người dùng đăng ký thành viên mới. Như hình ảnh sau:

avarta gioi thieu

Muốn thay đổi avatar, sửa lời giới thiệu, hãy theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản rồi chọn "Cài đặt tài khoản" trong Menu User.

user menu

Bước 2: Chọn thay thế Avatar và cập nhật lời giới thiệu nhà vườn

trang ca nhan