Skip to main content

Cách đăng tin trên Lộc xanh Bonsai

Mẫu biểu đăng tin Bonsai

Sau khi đăng nhập, thành viên có thể đăng tin lên hệ thống. Dưới đây là nội dung miêu tả các trường dữ liệu có sẵn trong mẫu biểu đăng tin cây cảnh bonsai, mỗi thành viên chỉ cần CHỌN và NHẬP dữ liệu đầy đủ để được duyệt tin theo quy định.

Các trường dữ liệu bao gồm:

  • Tiêu đề tin đăng:

Giới hạn độ dài 70 ký tự, tiêu đề chỉ cần ghi tên là cây gì, chủng loại gì, dáng thế. Không cần ghi chữ bán, cho thuê, trưng bày, nhật ký, giá bán vì những dữ liệu này trong bài đăng đã có sẵn để chọn.

VD về tiêu đề đúng: Cây sanh Nam Điền dáng trực mã S01 (trường hợp nhà vườn có nhiều cây sanh có thể ghi mã số riêng để phân biệt với cây sanh khác trong vườn)

  • Danh mục:

Lộc xanh Bonsai đã cung cấp tương đối đầy đủ các chủng loại cây có thể chơi Bonsai nên thành viên chỉ cần chọn tên danh mục đúng loại cây để lưu trữ trên hệ thống. Không được đặt cây sai danh mục.

  • Miêu tả:

Thành viên cần miêu tả chi tiết các thuộc tính của cây bonsai như: Tuổi cây, chủng loại, đặc điểm sinh trưởng, kích thước, gốc, rễ, cành, lá (Nhất bệ nhì thân tam cành tứ lá)

  • Mục đích:

Tùy chọn một trong 4 mục đích đăng tin (bán, cho thuê, nhật ký, trưng bày)

  • Thời hạn (ngày):

Mỗi tin đăng sẽ được hiển thị trên website bao nhiêu ngày.

Lưu ý: Hệ thống mặc định tin đăng hiển thị số ngày có sẵn trong danh sách; trước ngày hết hạn hiển thị thành viên có thể gia hạn MIỄN PHÍ (vòng lặp hiển thị). Chức năng gia hạn tin đăng có trong Menu "Quản lý tin đăng" của mỗi thành viên. Chức năng này tự động xuất hiện trước khi tin đăng hết hạn 3 ngày.

  • Video:

Nếu có file video quay hình ảnh cây, thành viên hãy upload lên tài khoản youtube của riêng mình sau đó lấy đường link video đó đặt vào vị trí video trong mẫu biểu đăng tin.

  • Giá bán:

Ghi giá cụ thể và chọn đơn vị giá thích hợp trong danh sách (VND, triệu, tỷ). Lưu ý chỉ ghi giá khi mục đích đăng tin để BÁN hoặc CHO THUÊ; cây trưng bày, cây làm nhật ký thì không ghi giá. (Trong quá trình trưng bày, ghi nhật ký nếu thành viên có nhu cầu BÁN thì chỉ cần chọn nút sửa tin đăng, sau đó chọn lại mục đích là BÁN)

  • Ảnh trong tin đăng:

Mỗi tin đăng được upload tối đa 8 ảnh, mỗi ảnh có kích thước tối đa 5Megabyte. Lưu ý: Sau khi tải ảnh lên, nếu muốn sắp xếp ảnh hoặc chọn ảnh làm "trang bìa" thì chỉ cần "Nắm và Kéo" để sắp xếp. Ảnh xếp đầu tiên sẽ là ảnh giới thiệu "trang bìa"

HÌNH ẢNH MẪU BIỂU ĐĂNG TIN

dang tin moi