Đăng nhập
Đăng ký

Cách xem tài liệu Bonsai Miễn phí

CÁCH KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN XEM TÀI LIỆU TẠP CHÍ, EBOOK BONSAI

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký thành viên TẠI ĐÂY

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn vào Menu của User bên phải trên cùng, rồi chọn menu "Đăng ký nhóm tài liệu"

01

Bước 3: Xuất hiện Banner đăng ký "Nhóm xem tài liệu"

02

Bước 4: Hãy chọn nút "Đăng ký" là kích hoạt Free thành công!

03